Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Typ
Identyfikator pracy APD
Wartość
16430

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/termfield/WUTb976b7c1837f42d58670f302c4e8286f/
URN
urn:pw-repo:WUTb976b7c1837f42d58670f302c4e8286f

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek