Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Typ
Identyfikator pracy APD
Wartość
12450

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/termfield/WUTac8646bfe3d44a3cb761eeafc43453a8/
URN
urn:pw-repo:WUTac8646bfe3d44a3cb761eeafc43453a8

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek