Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Typ
Identyfikator pracy APD
Wartość
8581

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/termfield/WUTa8bcd77130964dc885908f03d0c466b5/
URN
urn:pw-repo:WUTa8bcd77130964dc885908f03d0c466b5

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek