Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Typ
Identyfikator pracy APD
Wartość
31181

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/termfield/WUTa6c868689aad4dde9d780162f3ebb19f/
URN
urn:pw-repo:WUTa6c868689aad4dde9d780162f3ebb19f

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek