Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Typ
Identyfikator pracy APD
Wartość
32808

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/termfield/WUT9fec5c58ef87403796a5a6aa266afe54/
URN
urn:pw-repo:WUT9fec5c58ef87403796a5a6aa266afe54

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek