Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Typ
Identyfikator pracy APD
Wartość
45897

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/termfield/WUT9dea32b1a61e45829b47bd1e37423221/
URN
urn:pw-repo:WUT9dea32b1a61e45829b47bd1e37423221

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek