Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Typ
Identyfikator pracy APD
Wartość
30617

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/termfield/WUT9c684699c756461594d05deac2adafc3/
URN
urn:pw-repo:WUT9c684699c756461594d05deac2adafc3

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek