Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Typ
Identyfikator pracy APD
Wartość
34052

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/termfield/WUT99ae78ae5f724eb0950fb0a04cf963be/
URN
urn:pw-repo:WUT99ae78ae5f724eb0950fb0a04cf963be

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek