Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Typ
Identyfikator pracy APD
Wartość
33087

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/termfield/WUT96784d06123d40ee985bff7ae1e7eca5/
URN
urn:pw-repo:WUT96784d06123d40ee985bff7ae1e7eca5

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek