Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Typ
Identyfikator pracy APD
Wartość
41609

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/termfield/WUT966bacc82c91417dbc2984c7baae191f/
URN
urn:pw-repo:WUT966bacc82c91417dbc2984c7baae191f

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek