Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Typ
Identyfikator pracy APD
Wartość
36448

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/termfield/WUT960cfdd467e040899ba976b532c308ae/
URN
urn:pw-repo:WUT960cfdd467e040899ba976b532c308ae

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek