Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Typ
Identyfikator pracy APD
Wartość
35840

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/termfield/WUT94ff74d4a5234ac292b88ede6afb1525/
URN
urn:pw-repo:WUT94ff74d4a5234ac292b88ede6afb1525

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek