Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Typ
Identyfikator pracy APD
Wartość
10471

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/termfield/WUT9449e662ee3747ce910487da4d8eb40c/
URN
urn:pw-repo:WUT9449e662ee3747ce910487da4d8eb40c

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek