Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Typ
Identyfikator pracy APD
Wartość
8055

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/termfield/WUT940043ea16364dc9875b473af67436c9/
URN
urn:pw-repo:WUT940043ea16364dc9875b473af67436c9

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek