Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Typ
Identyfikator pracy APD
Wartość
29928

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/termfield/WUT93db238b042a4b8abff436fd4ac5de34/
URN
urn:pw-repo:WUT93db238b042a4b8abff436fd4ac5de34

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek