Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Typ
Identyfikator pracy APD
Wartość
12041

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/termfield/WUT920523dea56e43e49de6d66050df37a4/
URN
urn:pw-repo:WUT920523dea56e43e49de6d66050df37a4

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek