Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Typ
Identyfikator pracy APD
Wartość
10006

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/termfield/WUT9203ac5040b240f89950de6c7a4380fa/
URN
urn:pw-repo:WUT9203ac5040b240f89950de6c7a4380fa

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek