Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Typ
Identyfikator pracy APD
Wartość
10029

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/termfield/WUT9154063fcea643d5bdccbed7e33d2384/
URN
urn:pw-repo:WUT9154063fcea643d5bdccbed7e33d2384

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek