Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Typ
Identyfikator pracy APD
Wartość
33165

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/termfield/WUT8df851a0cae04b1c8929f76a4092a4a8/
URN
urn:pw-repo:WUT8df851a0cae04b1c8929f76a4092a4a8

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek