Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Typ
Identyfikator pracy APD
Wartość
14061

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/termfield/WUT8de156cfc2fe4e75b8798f76f7cf20e2/
URN
urn:pw-repo:WUT8de156cfc2fe4e75b8798f76f7cf20e2

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek