Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Typ
Identyfikator pracy APD
Wartość
33075

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/termfield/WUT87a762ee6cde48f58146819f79e4baa3/
URN
urn:pw-repo:WUT87a762ee6cde48f58146819f79e4baa3

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek