Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Typ
Identyfikator pracy APD
Wartość
11215

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/termfield/WUT8681363f02084036a21ecd942333054b/
URN
urn:pw-repo:WUT8681363f02084036a21ecd942333054b

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek