Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Typ
Identyfikator pracy APD
Wartość
35533

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/termfield/WUT85616c1393aa43e6a28195e61be3e3e5/
URN
urn:pw-repo:WUT85616c1393aa43e6a28195e61be3e3e5

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek