Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Typ
Identyfikator pracy APD
Wartość
33988

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/termfield/WUT84f4cd24fe094c7a927cfdc12b5b8ebb/
URN
urn:pw-repo:WUT84f4cd24fe094c7a927cfdc12b5b8ebb

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek