Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Typ
Identyfikator pracy APD
Wartość
25394

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/termfield/WUT7f6dba061dc34cc697921ef0f680f717/
URN
urn:pw-repo:WUT7f6dba061dc34cc697921ef0f680f717

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek