Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Typ
Identyfikator pracy APD
Wartość
9507

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/termfield/WUT7b0be71f67064dcf86b982d420bb4984/
URN
urn:pw-repo:WUT7b0be71f67064dcf86b982d420bb4984

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek