Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Typ
Identyfikator pracy APD
Wartość
30295

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/termfield/WUT78b79224389a4bf5ba5f530a8e174f85/
URN
urn:pw-repo:WUT78b79224389a4bf5ba5f530a8e174f85

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek