Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Typ
Identyfikator pracy APD
Wartość
34683

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/termfield/WUT768d8d306c4846d0956733a1823b7156/
URN
urn:pw-repo:WUT768d8d306c4846d0956733a1823b7156

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek