Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Typ
Identyfikator pracy APD
Wartość
13950

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/termfield/WUT766e4b3db9dd409abdac50b89190e8d2/
URN
urn:pw-repo:WUT766e4b3db9dd409abdac50b89190e8d2

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek