Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Typ
Identyfikator pracy APD
Wartość
21418

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/termfield/WUT761198250c3849e2bb22813bb313cc75/
URN
urn:pw-repo:WUT761198250c3849e2bb22813bb313cc75

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek