Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Typ
Identyfikator pracy APD
Wartość
12110

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/termfield/WUT7485e74bc24f41f6a7dd2145f6cac5d3/
URN
urn:pw-repo:WUT7485e74bc24f41f6a7dd2145f6cac5d3

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek