Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Typ
Identyfikator pracy APD
Wartość
30388

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/termfield/WUT71500d6a5f1e48b09de446fa547b85b1/
URN
urn:pw-repo:WUT71500d6a5f1e48b09de446fa547b85b1

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek