Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Typ
Identyfikator pracy APD
Wartość
21576

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/termfield/WUT6fe7ac9edda245a38f4d747fa9a8c119/
URN
urn:pw-repo:WUT6fe7ac9edda245a38f4d747fa9a8c119

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek