Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Typ
Identyfikator pracy APD
Wartość
9391

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/termfield/WUT6f1b2cee144d442b8d876d198eb8bed3/
URN
urn:pw-repo:WUT6f1b2cee144d442b8d876d198eb8bed3

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek