Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Typ
Identyfikator pracy APD
Wartość
41597

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/termfield/WUT6d9ae4de69d5414289063ef4d90a7655/
URN
urn:pw-repo:WUT6d9ae4de69d5414289063ef4d90a7655

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek