Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Typ
Identyfikator pracy APD
Wartość
31578

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/termfield/WUT6d7786b63118480681e5a5c21bbbf90e/
URN
urn:pw-repo:WUT6d7786b63118480681e5a5c21bbbf90e

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek