Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Typ
Identyfikator pracy APD
Wartość
30427

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/termfield/WUT6a6cdf2170824a48aaacab84d836fe44/
URN
urn:pw-repo:WUT6a6cdf2170824a48aaacab84d836fe44

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek