Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Typ
Identyfikator pracy APD
Wartość
32194

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/termfield/WUT663ff78e92764ce9bcf9799893920dce/
URN
urn:pw-repo:WUT663ff78e92764ce9bcf9799893920dce

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek