Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Typ
Identyfikator pracy APD
Wartość
33167

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/termfield/WUT64731da1bed441d4b6edd6b33c1dadb4/
URN
urn:pw-repo:WUT64731da1bed441d4b6edd6b33c1dadb4

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek