Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Typ
Identyfikator pracy APD
Wartość
9329

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/termfield/WUT63df231034014b179daca1da8153956b/
URN
urn:pw-repo:WUT63df231034014b179daca1da8153956b

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek