Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Typ
Identyfikator pracy APD
Wartość
29633

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/termfield/WUT629ee10ae3fc4682a2a2abbd5ba1f5a4/
URN
urn:pw-repo:WUT629ee10ae3fc4682a2a2abbd5ba1f5a4

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek