Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Typ
Identyfikator pracy APD
Wartość
30299

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/termfield/WUT6290fcef54af4499a4c3bd6f0af35e74/
URN
urn:pw-repo:WUT6290fcef54af4499a4c3bd6f0af35e74

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek