Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Typ
Identyfikator pracy APD
Wartość
10511

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/termfield/WUT61791a57073746b78ea45474b03acb16/
URN
urn:pw-repo:WUT61791a57073746b78ea45474b03acb16

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek