Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Typ
Identyfikator pracy APD
Wartość
9574

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/termfield/WUT60774623762b45e6bfff845949899d82/
URN
urn:pw-repo:WUT60774623762b45e6bfff845949899d82

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek