Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Typ
Identyfikator pracy APD
Wartość
30766

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/termfield/WUT5edbe4ce24b043e18813e63cddce9cdc/
URN
urn:pw-repo:WUT5edbe4ce24b043e18813e63cddce9cdc

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek