Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Typ
Identyfikator pracy APD
Wartość
32344

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/termfield/WUT5dd1e96a98b84423b877260ad9a23415/
URN
urn:pw-repo:WUT5dd1e96a98b84423b877260ad9a23415

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek