Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Typ
Identyfikator pracy APD
Wartość
44331

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/termfield/WUT596651a1b6054bd990d7ec02291c260a/
URN
urn:pw-repo:WUT596651a1b6054bd990d7ec02291c260a

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek