Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Typ
Identyfikator pracy APD
Wartość
9511

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/termfield/WUT576027b7e4df4de5b97b7c9d25005cdb/
URN
urn:pw-repo:WUT576027b7e4df4de5b97b7c9d25005cdb

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek