Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Typ
Identyfikator pracy APD
Wartość
14139

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/termfield/WUT53f0ed4a6b0c4d55b3d16053fc0ec966/
URN
urn:pw-repo:WUT53f0ed4a6b0c4d55b3d16053fc0ec966

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek