Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Typ
Identyfikator pracy APD
Wartość
12479

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/termfield/WUT53767016747d4c13a87eaadc698a7a60/
URN
urn:pw-repo:WUT53767016747d4c13a87eaadc698a7a60

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek